Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kalendarz wydarzeń - nadchodzące wydarzenia

Luty 2018

02.02.2018
Konferencja i wystawa poświęcona 100 rocznicy utworzenia Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
Muzeum Historii Medycyny WUM, ul. Żwirki i Wigury 63

Na konferencję zapraszają: prof. Dagmara Mirowska-Guzel - Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM oraz prof. Edward Towpik Dyrektor Muzeum Historii Medycyny.

Program:
Historia Katedry i Zakładu Farmakologii w latach 1918-1991 (prof. Andrzej Członkowski)
Kistoria Katedry i Zakładu Farmakologii w latach 1991-2018 (prof. Dagmara Mirowska-Guzel)
Wystąpienia pracowników i zaproszonych Gości
Spotkanie towarzyskie

JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś, prof. Jan Pachecka - Przewodniczący Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN
17.02.2018
Dzień Promocyjny Kierunku Położnictwo
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a , Aula A

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich chętnych na Dzień Promocyjny Kierunku Położnictwo.

Wstępny scenariusz dnia promocyjnego przedstawia się następująco:
- krótka prezentacja o Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, połączona z wyświetleniem promocyjnego slideshow
- krótka prezentacja Wydziału Nauki o Zdrowiu, na podstawie przygotowanego pokazu slajdów
- krótka prezentacja kierunku
- zajęcia poświęcone wybranemu zagadnieniu, wpisującemu się w program kierunku, któremu poświęcony będzie dzień, uzupełnione częścią warsztatową
- stoiska Studenckich Kół Naukowych powiązanych z kierunkiem

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Zgłoszenia indywidualne prosimy kierować na adres: dominika.robak@wum.edu.pl

Zgłoszenia dla szkół: prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym należy m.in. podać nazwę szkoły oraz liczbę osób zgłoszonych do udziału w dniu promocyjnym: https://docs.google.com/forms/d/1XmBSZZ6ikSfzhDwtS8lxRQiAldPsBIQrJr2miqOY4Wk/edit

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Dominiką Robak – Specjalistą ds. promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
dominika.robak@wum.edu.pl
tel./fax. +48 22 5720 559 (pokój 518)

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
24.02.2018 - 25.02.2018
Konferencja" Ginekologia i położnictwo interdyscyplinarne"
Aula Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Żwirki i Wigury 63 A

Szczegółowe informacje na stronie

JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś, Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników

Marzec 2018

03.03.2018 - 04.03.2018
VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Studentów i Młodych Lekarzy "Pediatria jakiej nie znacie"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A, Aula B

Szczegółowe informacje na stronie

JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
04.03.2018
Dzień Promocyjny Kierunku Dietetyka i Kierunku Ratownictwo Medyczne
Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM, ul. Żwirki i Wigury 63, Sala 119

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich chętnych na Dzień Promocyjny Kierunku Dietetyka oraz Kierunku Ratownictwo Medyczne.

Wstępny scenariusz dnia promocyjnego przedstawia się następująco:
- krótka prezentacja o Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, połączona z wyświetleniem promocyjnego slideshow
- krótka prezentacja Wydziału Nauki o Zdrowiu, na podstawie przygotowanego pokazu slajdów
- krótka prezentacja danego kierunku
- zajęcia poświęcone wybranemu zagadnieniu, wpisującemu się w program kierunku, któremu poświęcony będzie dzień, uzupełnione częścią warsztatową
- stoiska Studenckich Kół Naukowych powiązanych z danym kierunkiem

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Zgłoszenia indywidualne prosimy kierować na adres: dominika.robak@wum.edu.pl

Zgłoszenia dla szkół: prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym należy m.in. podać nazwę szkoły oraz liczbę osób zgłoszonych do udziału w dniu promocyjnym: https://docs.google.com/forms/d/1XmBSZZ6ikSfzhDwtS8lxRQiAldPsBIQrJr2miqOY4Wk/edit

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Dominiką Robak – Specjalistą ds. promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
dominika.robak@wum.edu.pl
tel./fax. +48 22 5720 559 (pokój 518)

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
09.03.2018 - 10.03.2018
XVI Kurs „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci”
Klinika Neurologii Dziecięcej WUM
ZG PTND
10.03.2018 - 11.03.2018
III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Chirurgii Głowy i Szyi "Heads UP" 2018
Zakład Patomorfologii, Aula, II piętro, ul. Pawińskiego 7
Sekcje STN WUM: SKN Otolaryngologii przy Klinice Otolaryngologii, SKN przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii, SKN "Neuris" przy Klinice Neurochirurgii Szpitala Bielańskiego, SKN Okulistyczne przy Katedrze i Klinice Okulistyki II WL, SKN Chirurgii Szczękowo-Twarzowej "Le Fort", SKN "ALARA" przy Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia - prof. Barbara Górnicka, Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego - prof. Jakub Gołąb, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego - prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

Kwiecień 2018

08.04.2018
Dzień Promocyjny Kierunku Zdrowie Publiczne
Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM, ul. Żwirki i Wigury 63, Sala 119

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich chętnych na Dzień Promocyjny Kierunku Zdrowie Publiczne.

Wstępny scenariusz dnia promocyjnego przedstawia się następująco:
- krótka prezentacja o Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, połączona z wyświetleniem promocyjnego slideshow
- krótka prezentacja Wydziału Nauki o Zdrowiu, na podstawie przygotowanego pokazu slajdów
- krótka prezentacja kierunku
- zajęcia poświęcone wybranemu zagadnieniu, wpisującemu się w program kierunku, któremu poświęcony będzie dzień, uzupełnione częścią warsztatową
- stoiska Studenckich Kół Naukowych powiązanych z kierunkiem

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Zgłoszenia indywidualne prosimy kierować na adres: dominika.robak@wum.edu.pl

Zgłoszenia dla szkół: prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym należy m.in. podać nazwę szkoły oraz liczbę osób zgłoszonych do udziału w dniu promocyjnym: https://docs.google.com/forms/d/1XmBSZZ6ikSfzhDwtS8lxRQiAldPsBIQrJr2miqOY4Wk/edit

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Dominiką Robak – Specjalistą ds. promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
dominika.robak@wum.edu.pl
tel./fax. +48 22 5720 559 (pokój 518)

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
14.04.2018
III Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa "Innowacje w Onkologii"
SKN Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
JM Rektor WUM -prof. Mirosław Wielgoś
18.04.2018 - 19.04.2018
Dziesięciolecie Warszawskich Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
Zakład Żywienia Człowieka
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
19.04.2018
I Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej
Sekcja Dietetyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego I metabolizmu POLSPEN, Zakład Dietetyki Klinicznej
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
20.04.2018
Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa - XII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. ks. Trojdena 2a

XII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ - Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa
AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI
TEMAT WIODĄCY: FIZJOTERAPIA W MEDYCYNIE SPORTOWEJ I SPORCIE

Pierwszymi autorami prac muszą być studenci (studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich lub doktoranckich), przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne.  Przewidziana jest sesja tematów wolnych oraz sesja plakatowa.


Uczestnictwo BEZPŁATNE.

www.wiosna.wum.edu.pl    wiosnazfizjo@wum.edu.pl 

Studenckie Koło Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
22.04.2018
Dzień Promocyjny Kierunku Pielęgniarstwo
Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM, ul. Żwirki i Wigury 63, Sala 119

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich chętnych na Dzień Promocyjny Kierunku Pielęgniarstwo.

Wstępny scenariusz dnia promocyjnego przedstawia się następująco:
- krótka prezentacja o Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, połączona z wyświetleniem promocyjnego slideshow
- krótka prezentacja Wydziału Nauki o Zdrowiu, na podstawie przygotowanego pokazu slajdów
- krótka prezentacja kierunku
- zajęcia poświęcone wybranemu zagadnieniu, wpisującemu się w program kierunku, któremu poświęcony będzie dzień, uzupełnione częścią warsztatową
- stoiska Studenckich Kół Naukowych powiązanych z kierunkiem

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Zgłoszenia indywidualne prosimy kierować na adres: dominika.robak@wum.edu.pl

Zgłoszenia dla szkół: prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym należy m.in. podać nazwę szkoły oraz liczbę osób zgłoszonych do udziału w dniu promocyjnym: https://docs.google.com/forms/d/1XmBSZZ6ikSfzhDwtS8lxRQiAldPsBIQrJr2miqOY4Wk/edit

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Dominiką Robak – Specjalistą ds. promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
dominika.robak@wum.edu.pl
tel./fax. +48 22 5720 559 (pokój 518)

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
28.04.2018
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM
Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B, ul. Księcia Trojdena 2a, godz.11:00

 

 

Maj 2018

10.05.2018 - 13.05.2018
Warsaw International Medical Congress for Young Scientists

Szczegółowe informacje na stronie

STN Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
10.05.2018 - 12.05.2018
McMaster International Review Course in Internal Medicine
ICE Kraków Congress Centre

MIRCIM jest kursem doskonalącym z chorób wewnętrznych, organizowanym przez McMaster University (Kanada), który jest kolebką evidence-based medicine (EBM) i problem-based learning (PBL), oraz Polski Instytut Evidence Base Medicine i wydawnictwo Medycyna Praktyczna, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Towarzystwem Internistów Polskich i ponad 20 zagranicznymi towarzystwami internistycznymi, pod auspicjami International Society of Internal Medicine i European Federation of Internal Medicine.

Wykłady wygłosi 30 wybitnych ekspertów o światowej renomie, autorów wytycznych praktyki klinicznej oraz przełomowych badań, kształtujących współczesną medycynę. Przedstawią oni najnowsze, wiarygodne i istotnych dla codziennej praktyki informacje, z których skorzystają lekarze różnych specjalności – interniści, specjaliści z poszczególnych dziedzin interny, lekarze szpitalni i rodzinni oraz lekarze w trakcie specjalizacji. Wszystkie wykłady i dyskusje będą tłumaczone symultanicznie z języka angielskiego na język polski.

Dni wykładowe to 11 i 12 maja, natomiast 10 maja, w pierwszym dniu kursu, odbędą się liczne warsztaty oraz konferencja „Clinical cases in internal medicine: learning through practice”, podczas której lekarze z różnych krajów przedstawią najciekawsze przypadki kliniczne zgłoszone do konkursu „Best Case Report Contest”, a zaproszeni eksperci będę je komentować.

Program: https://empendium.com/mircim/polska-wersja/134306,program-po-polsku

Więcej informacji: https://empendium.com/mircim/

McMaster University; Polish Institute for Evidence Based Medicine; Jagiellonian University; Medycyna Praktyczna
15.05.2018
Konferencja I Wydziału Lekarskiego
Sala Konferencyjna w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, ul. Żwirki i Wigury 63a, godz. 11:00
I Wydział Lekarski WUM
19.05.2018
Międzynarodowa Konferencja "Żywienie bez granic"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A, Aula A
Studenckie Koła Naukowe Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - SKN Żywienia Klinicznego oraz SKN Dietetyków
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś

Czerwiec 2018

08.06.2018
Seminarium „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”
Uniwersytet Warszawski,

Narrative medicine, podejście w medycynie, dowartościowujące rozmowę z pacjentem oraz jego opowieść o doświadczeniu choroby, opracowane przez Ritę Charon i jej współpracowników z Uniwersytetu Columbia, rozwijane jest od kilkunastu lat na świecie.

Interdyscyplinarne seminarium „Medycyna narracyjna” to pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone tej problematyce. Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń polskich naukowców oraz lekarzy, którzy w swojej pracy badawczej lub praktyce klinicznej podejmują tematykę opowiadania o chorobie.  

Organizatorzy chcą spojrzeć na medycynę narracyjną z dwóch perspektyw: medycznej i humanistycznej, oraz zastanowić się nad możliwościami jej stosowania w polskiej opiece medycznej.

Proponowane zakresy tematyczne:

 • literaturoznawczo-filozoficzne podstawy koncepcji narrative medicine w ujęciu Rity Charon
 • medycyna narracyjna w praktyce klinicznej na świecie i w Polsce
  • kształcenie kompetencji komunikacyjnych studentów kierunków medycznych z wykorzystaniem podejścia narracyjnego (doświadczenia i perspektywy)
  • narracja jako narzędzie terapeutyczne w psychoterapii i w medycynie
  • filologiczne korzenie i inspiracje medycyny narracyjnej
  • rola języka w medycynie narracyjnej
  • psychologiczne i socjologiczne aspekty medycyny opartej na narracji
  • literackie doświadczenia lekarzy

Organizatorzy zapraszają do czynnego udziału i nadsyłania propozycji 20-minutowych wystąpień. Adres do korespondencji: medycynanarracyjna@gmail.com. Zgłoszenia abstraktów przyjmowane są do 8 kwietnia 2018 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia wybranych abstraktów.

Referaty zaakceptowane przez recenzentów zostaną opublikowane w numerze tematycznym „Przeglądu Humanistycznego”, który ukaże się w 2019 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wymagana jest jednak rejestracja, tzn. przesłanie karty zgłoszenia, dostępnej na stronie: http://komunikacjamedyczna.pl. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, napoje i przerwy kawowe. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Językiem konferencji jest język polski.

Terminarz:

Nadsyłanie propozycji wystąpień – do 8 kwietnia 2018

Powiadomienie o przyjęciu wystąpienia – do 30 kwietnia 2018

Rozesłanie programu seminarium – do 13 maja 2018

Zgłaszanie udziału biernego – do 20 maja 2018

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN Warszawski Uniwersytet Medyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Komitet organizacyjny: dr Marta Chojnacka-Kuraś – przewodnicząca dr Antonina Doroszewska mgr Agnieszka Kostrowiecka – sekretarz Komitet Naukowy: prof. Jarosław Barański dr Antonina Doroszewska prof. Jan Doroszewski dr Aldona Katarzyna Jankowska – przewodnicząca mgr Agnieszka Kaluga prof. Marek Kulus dr hab. Lena Magnone prof. Jerzy Majkowski prof. Roman Ossowski prof. Tomasz Pasierski
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosław Wielgoś
09.06.2018
III Konferencja "Cukrzyca odmieniana przez przypadki"
Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
21.06.2018 - 23.06.2018
XXIV Naukowo-Szkoleniowa Konferencja PTN
Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
26.06.2018
Uroczysta Promocja doktorów nauk i doktorów habilitowanych I Wydziału Lekarskiego
Zamek Królewski w Warszawie, godz. 17:00

 

 

Listopad 2018

14.11.2018
Uroczystość LXXXIV Promocji Lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Filharmonia Narodowa, gpdz. 17:00

 

 

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback